Nejvýznamnější
projekty z našeho
portfolia
Hledáme nové
spolupracovníky
Potřebujete pomoc při zajištění financování vašeho projektu?

26 LET ZKUŠENOSTÍ

Ať jste výzkumný tým na VŠ, malá či střední firma nebo soukromý investor, máme vám co nabídnout.

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Zpracování projektových žádostí o financování z veřejných zdrojů: Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), zejména OP VVV a OP PPR, OPZ a dalších domácích a EU dotačních titulů.

více +

KTT a inovace

Podpora akademických pracovišť při komercializaci jejich výsledků, realizace vlastních projektů založených na vědeckém poznání, vytváření konsorcií a týmů do Horizon2020 a Interreg.

více +

Sociální inovace

Poradenství v oblasti zakládání a dalšího rozvoje sociálního podniku, vlastní aktivity v oblasti sociálního podnikání.

více +

Projektů

mil.
Získané
financování
%
Dlouhodobá
úspěšnost
Let
praxe

Projekty

Vždy tvoříme projekt klientovi na míru, zaručujeme pečlivou ochranu duševního vlastnictví a citlivých informací a máme širokou síť spolupracujících expertů a partnerů v ČR i EU.BLOG ILA


Partneři