Referenční projekty

Rozvoj studijního prostředí na ČZU

Rozvoj studijního prostředí na ČZU, CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008530

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Operační program: OP VVV, rozpočet projektu: 219 183 977 Kč

Projekt cílí na modernizaci a dovybavení prostor ČZU v Praze určených pro výuku a samostudium. Jedná se o studovny, učebny, výukové laboratoře, přednáškové sály a další prostory, které jsou využívány napříč studijními programy. Projekt podporuje i zpřístupnění EIZ. Pořizované přístroje, AV a IC technika, nábytek, EIZ a pomůcky pro vzdělávání slouží přímo CS a zkvalitňují výuku. Projekt je komplementární s ESF projektem realizovaným ve výzvě č. 15 OP VVV a vhodně tak doplňuje ESF aktivity po investiční stránce.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.