Referenční projekty

Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci

Rozšířený datový model pro handicapované osoby a metodika jeho interpretace při navigaci, TA04031574

Realizátor: CEDA a.s., Partner: České vysoké učení technické v Praze, Operační program: TAČR, rozpočet projektu: 2 936 476 Kč

Obsahem projektu byl vývoj rozšířeného datového modelu navigační mapy pro handicapované osoby a zároveň vytvoření metodiky jeho interpretace a implementace pomocí webových mapových služeb. Výstupy tohoto projektu mohou využít výrobci navigačních zařízení pro tvorbu plnohodnotné navigace pro handicapované spoluobčany.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.