Referenční projekty

Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe

Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe, CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000815

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Operační program: OP PPR, rozpočet projektu: 39 628 404 Kč

Smyslem projektu je podpora transferu technologií a znalostí na ČZU a tím – s ohledem na velikost a význam této vysoké školy – na podporu procesu přenosu znalostí a technologií v Praze a ČR obecně. Jeho realizace přispěje k osvojení potřebných praktických zkušeností pracovníky ČZU, které budou později využívat při svém dalším působeni v oblasti transferu technologií a znalostí.  

Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu technologií a znalostí. Prověrkou 10 vybraných komercializačních konceptů (záměrů) a přípravou vybraných z nich ke komercializaci v druhé fázi projektu se vytvoří solidní deal-flow („tok příležitostí“), který bude dále rozvíjen v následujících fázích komercializačního procesu, financovaných z jiných zdrojů.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.