Referenční projekty

Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a umělecko-pedagogických aktivit

Podpora verifikace studentských výkonů v rámci pedagogických a umělecko-pedagogických aktivit, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002377

Realizátor: Univerzita Karlova v Praze, Operační program: OP VVV, rozpočet projektu: 5 242 342 Kč

Projekt je zaměřen na vybavení a modernizaci učeben tak, aby vytvořily multimediální a technologické zázemí, umožňující zachycovat pedagogické a pedagogicko-interpretační výkony v prezenčním bakalářském, navazujícím magisterském a magisterském studiu studentů studijních programů, realizovaných katedrami výtvarné a hudební výchovy a jazykovými katedrami. Tyto výkony budou sledovány při výkonu pedagogické praxe a při simulaci didaktických situací v samotném studiu.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.