Referenční projekty

Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomocí inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů

Možnosti ovlivnění negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městech pomocí inovativních senzorových sítí s výstupem do dopravních informačních a řídicích systémů, TA04031418

Realizátor: CEDA a.s., Partner: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,  Eltodo, a.s., Operační program: TAČR, rozpočet projektu: 7 708 530 Kč

Obsahem projektu byl vývoj, instalace, testování sensorické sítě a následná datová integrace do unikátního celku s možností poskytování užitných informací koncovým uživatelům se záměrem snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel v městských oblastech. Součástí projektu bylo vytvoření kompletní analýzy současného stavu řešení dopravy v klidu, jejích vazeb a možných dopadů na řízení dopravy v definované zatížené oblasti.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.