Referenční projekty

Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze

Modernizace studia a studijních programů, kvalita a poradenství na ČZU v Praze, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002386

Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Operační program: OP VVV, rozpočet projektu: 182 197 504 Kč

MOST je komplexní projekt České zemědělské univerzity v Praze zaměřený na zvýšení kvality poskytovaného vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím: zvýšení odborné úrovně akademických pracovníků, přepracování stávajících a tvorby nových studijních programů zohledňujících moderní metody výuky, potřeby trhu práce a praxe, zohlednění potřeb studentů se specifickými potřebami a zavedení systému hodnocení kvality a posílení strategického řízení ČZU.

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.