Novinky
CO NOVÉHO V ILA

Metodika InnovationProcessor se nyní testuje!

Byly uzavřeny smlouvy se čtyřmi partnery z řad potenciálních uživatelů, jmenovitě xPORT VŠE Business Accelerator (xPORT) ředitel: Doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 – Žižkov, Česká republika rektorka: Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Byly uzavřeny smlouvy se čtyřmi partnery z řad potenciálních uživatelů, jmenovitě

xPORT VŠE Business Accelerator (xPORT)
ředitel: Doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 – Žižkov, Česká republika
rektorka: Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

 

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT)
ředitelka: Mgr. et Mgr. Hana Kosová
Univerzita Karlova (UK)
Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36, Česká republika
rektor: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Centrum inovací a transferu technologií (CITT)
Vedoucí: Ing. Gabriela Jirátová
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol
Rektor: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Centrum transferu technologií a aplikovaného výzkumu (CTTAV)
Vedoucí: RNDr. Karel Valeš, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)
sídlo: Topolová 748, 250 67 Klecany, Česká republika
Ředitel: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych,

o testování metodiky InnovationProcessor. Jejich účinná spolupráce při testování a vývoji metodiky jim umožní preferenční přístup k jejímu užívání poté, co bude komerčně nasazena na trhu.

Aplikace InnovationProcessor byla v 1. verzi zpřístupněna partnerům k testování na www.inosfera.cz. Konec testování se předpokládá do 31.12.2018.

EU

Otázky? Jsme tu pro vás. Ozvěte se.